MEDIPRAT GROUP

  • Warfarin 1mg, 2mg, 5mg Tablets
Warfarin 1mg, 2mg, 5mg Tablets
International Brand Name: Coumadin Brand Name: Warf

  • Rivaroxaban 10mg Tablets
Rivaroxaban 10mg Tablets
International Brand Name: Xarelto Brand Name: Xarelto