MEDIPRAT GROUP

  • Clopidogrel 75mg, 300mg Tablets
Clopidogrel 75mg, 300mg Tablets
International Brand Name: Plavix Brand Name: Plavix

  • Ticagrelor 90mg Tablets
Ticagrelor 90mg Tablets
International Brand Name: Brilinta/Brilique/Possia Brand Name: Brilinta