MEDIPRAT GROUP

  • Simvastatin 5mg, 10mg, 20mg Tablets
Simvastatin 5mg, 10mg, 20mg Tablets
International Brand Name: Zocor Brand Name: Simcard

  • Simvastatin 5mg, 10mg, 20mg Tablets
Simvastatin 5mg, 10mg, 20mg Tablets
International Brand Name: Zocor Brand Name: Simlup

  • Fenofibrate 145mg Tablets
Fenofibrate 145mg Tablets
International Brand Name: Tricor Brand Name: Fenolip

  • Atorvastatin 5mg, 10mg, 20mg, 40mg, 80mg Tablets
Atorvastatin 5mg, 10mg, 20mg, 40mg, 80mg Tablets
International Brand Name: Lipitor Brand Name: Atorva

  • Atorvastatin 5mg, 10mg, 20mg, 40mg, 80mg Tablets
Atorvastatin 5mg, 10mg, 20mg, 40mg, 80mg Tablets
International Brand Name: Lipitor Brand Name: Atorlip